rezerwacja teatime

Reguły lokalne

Reguły lokalne Śląski Klub Golfowy

1. Aut (granice pola) wyznaczają białe paliki i ogrodzenie driving range (Reguła 27-1). Paliki, słupy, linki napinające siatkę i siatka ogrodzenia driving range są elementami określającymi aut i nie przysługuje od nich uwolnienie bez kary. Piłka zagrana poza drogę (po prawej stronie dołka 1) jest autowa , nawet jeżeli leży na innej części pola.

2. Białe paliki po lewej stronie dołków 1 i 7 wyznaczają aut wewnętrzny, który dotyczy tylko rozgrywających dołek 1 lub 7. Białe paliki po prawej stronie dołka 6 wyznaczają aut, który dotyczy tylko dołka 6. W czasie rozgrywania innych dołków, w/w paliki autowe są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi (Reguła 24-2).

3. Granice hazardów wodnych wyznaczają żółte paliki i/lub linie (Reguła 26-1).

4. Granice bocznych hazardów wodnych wyznaczają czerwone paliki i/lub linie (Reguła 26-1).

5. Nieoznaczone palikami stawy na dołku 7 oraz 13 są bocznymi hazardami wodnymi. Granicę hazardu wyznacza krawędź brzegu stawu.

6. Granice terenu w naprawie wyznaczają niebieskie paliki i/lub linie (Reguła 25-1).

7. Biało-niebieskie paliki i/lub linie wyznaczają granice terenu w naprawie, z którego gra jest zabroniona. Obowiązkowe uwolnienie jak w Załączniku I, cz. A, p. 2a.

8. Klomby kwiatowe wysypane żwirkiem i kamieniami, usytuowane w pobliżu obszarów tee są terenem w naprawie.

9. Tablice kierunkowe, informacyjne i reklamowe, kosze na śmieci, ławki, linki i paliki przytrzymujące drzewka, zraszacze, brukowane ścieżki itp. są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi (Reguła 24-2).

10. Młode drzewka niższe niż dwie długości kija podlegają ochronie. Obowiązkowe uwolnienie według procedury w Załączniku I, cz. A, p.2b.

11. Na dołku 1 (po prawej stronie stawu) znajduje się dropping zone w postaci maty. Oprócz opcji zgodnych z Regułą 26-1 gracz ma możliwość (z jednym uderzeniem karnym) zagrania piłki z maty. Piłka może być położona na macie (nie musi być dropowana).

Proszę naprawiać pitch marki na greenach i divoty na fairwayach.