rezerwacja teatime

Komunikat zarządu / 19.02.2021

Komunikat zarządu (dotyczący składek) w pliku PDF po kliknięciu TUTAJ. Poniżej treść komunikatu.

Koleżanki i Koledzy Golfiści, członkowie Stowarzyszenia ŚKG!

Za nami trudny rok pandemii covidowej, a przed nami nowy sezon 2021. Niestety też z wieloma znakami zapytania. Mamy wspólną nadzieję, że nasz ukochany golf uprawiany na otwartej przestrzeni będzie wspierał i odbudowywał naszą kondycję fizyczną i psychiczną.

Jak co roku jedną z najważniejszych decyzji biznesowych jest ustalenie na nowy sezon cennika opłat golfowych dla członków oraz golfistów spoza naszego stowarzyszenia, którzy chcą korzystać z dostępu do naszego pola i akademii.

Temat podwyżek opłat jest zawsze trudnym tematem, który powinien być kompromisem pomiędzy przychodami uzyskiwanymi z opłat za korzystanie z pola i jego otoczenia, a dynamicznie rosnącymi kosztami utrzymania pola, na które składają się między innymi:

W roku 2021 jako Zarząd podjęliśmy decyzje o podwyższeniu opłat za:

  1. green fee dla nie członków ŚKG,
  2. opłat za piłeczki na DR,
  3. dla członków ŚKG - opłata indywidualna i rodzinna wpłacona do 30.03 pozostaje bez zmian. Po tym okresie zostaje podwyższona. Natomiast w umownej grupie „seniorów” dokonaliśmy na wniosek naszych członków obniżenia stawki z poziomu 1400 zł do poziomu 1200 zł za grę na polu od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 *

* ponieważ pojawiły się pytania, jak należy rozumieć grę do godz. 14.00 - doprecyzowujemy, że w cenę pakietu A wchodzi gra rozpoczęta w systemie rezerwacji GolfBooking tee time do godz 14.00. Natomiast pakiet B dla naszych aktywnych „seniorów” został zrównany do stawki jednej osoby z pakietu rodzinnego, tzn. 1700 zł. Czyli w stosunku do opłaty indywidualnej jest niższy o 350 zł.

Podstawowa stawka uprawniająca do gry na naszym polu to 3100 zł dla golfisty, który nie jest członkiem ŚKG oraz 2050 zł dla członka ŚKG, opłacone do dnia 30.03. Wszystkie porównania w innych grupach należy odnosić do tych stawek.

Zarząd ŚKG