rezerwacja teatime

Mistrzostwa SPAR Polska

REGULAMIN TURNIEJU SPAR POLSKA GOLF CLUB CHAMPIONSHIP 2018

1. Turniej odbędzie 23 czerwca 2018 na polu Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich.

2. Uprawnieni do gry są wszyscy pełnoletni golfiści amatorzy posiadający aktualny handicap PZG. Przy zapisach nie ma ograniczenia wysokości Hcp EGA, ale wyniki zawodników z Hcp EGA wyższym niż 26,4 będą liczone jak dla graczy z Hcp EGA równym 26,4.

3. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do godz. 16:00 dnia 22 czerwca 2018 lub do wyczerpania wolnych miejsc. Limit graczy w turnieju wynosi 112. Zapisów można dokonywać na stronie www.skgolf.pl lub w recepcji Śląskiego Klubu Golfowego (osobiście, telefonicznie  32 608 33 71 lub mailowo biuro@skgolf.pl ). Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego zgłoszenia bez podania przyczyny.

4. Wysokość opłaty wpisowej wynosi: 50 zł dla członków SPAR Polska GC, 100 zł dla członków ŚKG, 250 zł dla pozostałych graczy. Opłata musi być wniesiona przed startem zawodnika w turnieju.

5. Obowiązujące tee dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone.

6. Starty progresywne co 10 minut z 1 tee od godziny 8:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu.

7. Lista startowa zostanie opublikowana 22 czerwca 2018 na stronach internetowych ŚKG oraz SPAR Polska GC o godz. 19:00.

8. Turniej będzie rozgrywany w formacie stroke play.  Zawodnicy będą konkurować w dwóch kategoriach. W kategorii Open, w której będą liczone wyniki wszystkich uczestników turnieju oraz w kategorii SPAR Polska, w której będą  liczeni tylko członkowie SPAR Polska GC mający kartę handicapową PZG prowadzoną przez SPAR Polska GC.

9. Przyznane będą następujące nagrody i tytuły:

Kategoria Open
I, II, III miejsce stroke play netto – grupa HCP 0,0 - 11,4
I, II, III miejsce stroke play netto – grupa HCP 11,5 - 18,4
I, II, III miejsce stroke play netto – grupa HCP 18,5 - 26,4

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe - telefony Samsung i Huawei, dodatkowe nagrody rzeczowe oraz upominki od partnerów. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce w każdej grupie HCP otrzymają kwalifikację do polskiego Finału WAGC 2018 w Binowie.

Kategoria SPAR Polska GC
I miejsce stroke play brutto – Mistrz Klubu
II miejsce stroke play brutto – I Wicemistrz Klubu
III miejsce stroke play brutto – II Wicemistrz Klubu

Mistrz Klubu otrzyma roczne (na rok 2019) prawo do bezpłatnej gry na polu Śląskiego Klubu Golfowego. Nagroda jest imienna i nie można jej przekazać innej osobie. Dodatkowo Mistrz Klubu otrzyma kwalifikację do polskiego Finału WAGC 2018.
I Wicemistrz Klubu  - nagrody rzeczowe
II Wicemistrz Klubu - nagrody rzeczowe

Konkursy dodatkowe
Konkursy Longest Drive na wszystkich dołkach Par 5 – nagrody rzeczowe
Konkursy Nearest the Pin na wszystkich dołkach Par 3 – nagrody rzeczowe
Konkurs Hole-in-One na dołku 16 – nagrodą jest samochód marki Mercedes klasy C

Zasady konkursu Hole in one:
gracz wykonuje uderzenie konkursowe podczas rundy turniejowej,
brane pod uwagę jest tylko pierwsze uderzenie każdego gracza na dołku konkursowym,
konkurs trwa do pierwszego trafienia,
przed wykonaniem uderzenia każdy zawodnik ma obowiązek podpisania piłki swoimi inicjałami,

10. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z aktualnymi Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. i USGA oraz Regułami Lokalnymi ogłoszonymi przez Komitet Turnieju. W skład Komitetu wchodzą:
Dyrektor Turnieju – Łukasz Dziedzic
Sędzia – Zbigniew Górecki

11. Tabela czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać każdy dołek. Każda z grup startowych musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.
Karą za opóźnianie gry w jest:
- pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
- drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
- trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

12. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.
Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.
Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
-natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
-przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
-wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

W przypadku gdy Komitet Turniejowy uzna, iż warunki nie pozwalają rozegrać rundy – turniej może zostać przeniesiony na następny dzień, tj. 24 czerwca 2018.

13. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji Śląskiego Klubu Golfowego przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie.

14. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, itp.) narusza Regułę 14-3.

15. Używanie wózków golfowych samojezdnych typu melex podczas rundy regulaminowej jest zabronione.
Tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie mogą korzystać z wózków samojezdnych typu melex - pod warunkiem, że dostarczą zwolnienie w formie pisemnej do Komitetu Turniejowego najpóźniej w dniu startu w turnieju.

16. Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

17. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, mail, telefon) w celach marketingowych głównym sponsorom cyklu i organizatorowi oraz na wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych
i audiowizualnych przygotowanych przez Komitet Turnieju lub przez upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. . Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia.