rezerwacja teatime

Otwarte Mistrzostwa ŚKG Seniorów

1. Uprawnieni do gry są wszyscy golfiści amatorzy urodzeni w roku 1968 lub wcześniej, posiadający aktualny handicap PZG lub innej federacji golfowej.

2. Wyniki graczy z handicapem EGA wyższym niż 36,0 będą liczone jak dla graczy z handicapem 36,0.

3. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 150 zł dla członków ŚKG oraz 150 zł plus 280 zł (promocyjne green fee) dla pozostałych graczy. Opłata jest za cały turniej (2 dni). Nie przyjmujemy zgłoszeń tylko na jedną rundę. W ramach opłaty wpisowej gracze otrzymują 2 x pakiet wyjściowy (woda, owoc, baton), 2 x bufet śniadaniowy oraz 2 x dwudaniowy obiad po rundzie.

4. Zapisy do godziny 18:00 w przeddzień turnieju. Lista startowa zostanie wygenerowana automatycznie przez system Eagle (decyduje handicap) i opublikowana na stronie www.pzgolf.pl oraz www.skgolf.pl najpóźniej o godzinie 20:00. 

5. Start progresywny w grupach 4 osobowych z 1 tee od godziny 9:00.

6. Tee startowe dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone.

7. W turnieju wręczone będą puchary i nagrody rzeczowe za:

8. Zdobywca nagrody w kategorii strokeplay brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody w kategorii netto lub master senior. Zdobywca nagrody master senior nie może równocześnie otrzymać nagrody w kategorii netto.  W takich przypadkach nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w grupie.

9.  W razie remisu o I miejscu w kategorii strokeplay brutto zadecyduje dogrywka. W razie braku rozstrzygnięcia metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku. O kolejności dalszych miejsc zadecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku. W razie remisu o I, II lub III miejscu strokeplay netto zadecyduje niższy HCP gry gracza. W razie braku rozstrzygnięcia metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.

10. W turnieju obowiązują Reguły Gry w Golfa 2019 zatwierdzone przez R&A Rules Limited oraz Reguły Lokalne zamieszczone na score karcie i ogłoszone przez Komitet.

11. W razie zawieszenia gry z powodu niebezpiecznej sytuacji zastosowanie ma Reguła Lokalna, Załącznik I, część B, punkt 4.

12. Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości (zgodnie z Regułą Lokalną, Załącznik I,część A, punkt 7), meleksów oraz korzystać z caddiech.

13. Komitet zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie do dnia poprzedzającego turniej oraz prawo do odrzucenia dowolnego zgłoszenia bez podawania przyczyny.

14. Wszelkie spory i niejasności regulaminowe oraz związane ze stosowaniem Reguł Gry w Golfa będzie rozstrzygał Sędzia Główny – Zbigniew Górecki (601 770 255).