rezerwacja teatime

Match Play Pary

Regulamin Match Play Pary o Puchar ŚKG 2021

1. Organizatorem turnieju jest Śląski Klub Golfowy. Turniej będzie rozgrywany przez cały sezon 2021.

2. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni golfiści amatorzy posiadający aktualny handicap PZG lub innej federacji golfowej (w przypadku innej federacji konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego aktualność handicapu).

3. Zapisy będą przyjmowane w recepcji klubu tel. 32 608 33 71, email biuro@skgolf.pl lub w zakładce „Turnieje/Mecze” do 31 maja 2021. Zapisując się na stronie klubowej w rubryce imię należy wpisać imię i nazwisko jednego z zawodników a rubryce nazwisko - imię i nazwisko drugiego zawodnika. 

4. Wpisowe do turnieju wynosi 110 zł od osoby dla członków Śląskiego Klubu Golfowego. Pozostałe osoby zobowiązane są do opłacenia wpisowego 110 zł plus green fee przed każdą rundą. Opłata wpisowa jest jednorazowa i upoważnia do rozegrania wszystkich rund, do których pary się zakwalifikują.

5. Wszystkie rundy turniejowe muszą być rozegrane na polu ŚKG. Mecze rozgrywane są na 18 dołkach. Każdy mecz musi być rozstrzygnięty. W razie remisu po 18 dołkach należy kontynuować mecz aż do momentu wygrania kolejnego dołka przez którąkolwiek z par.

6. Mecz zaczyna się na dołku nr 1, lecz za zgodą obu par można zacząć grę od dołka 10. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, że może zmienić się kolejność otrzymywania i dawania przez zawodników uderzeń handicapowych (co jest uzależnione od SI dołków).

7. Formatem gry jest greensome. Obaj zawodnicy wybijają uderzenia z tee. Następnie wybierają lepszą ich zdaniem piłkę i kontynuują grę wykonując uderzenia naprzemiennie. Naprzemienność wykonywania uderzeń obowiązuje już od momentu wybrania piłki do dalszej gry po uderzeniach z tee. Jeśli np.: zawodnicy wybiorą do dalszej gry piłkę zawodnika A, to kolejne uderzenie tą piłką wykonuje jego partner, zawodnik B. Czyli od momentu wyboru piłki po tee shocie gra prowadzona jest w formacie foursome. Zasady gry foursome opisane są w Regule 22.

8. Mecze odbywają się z ¾ różnicy uśrednionego handicapu gry pary. Ułamki zaokrągla się do liczb całkowitych zgodnie z zasadami matematyki. Połówki zaokrągla się w górę. Jednocześnie maksymalną liczbą uderzeń, które może otrzymać jedna para od drugiej jest  18. Kolejność przy obliczaniu ile uderzeń handicapowych otrzymuje jedna drużyna od drugiej jest następująca: najpierw na podstawie Hcp WHS wyznaczamy HCP gry każdego gracza. Następnie HCP obu graczy sumujemy i dzielimy przez 2 otrzymując średni Hcp gry pary. Kolejną operacją jest wyliczenie ¾ z różnicy Hcp gry obu drużyn.   

Przykład: W dniu rozgrywania meczu zawodniczka A ma handicap WHS 33,7. Grając z czerwonych tee otrzymuje ona handicap gry 37 (wartość z tabeli). Jej partner z drużyny, zawodnik B w dniu meczowym ma handicap WHS 9,4. Grając z żółtych tee otrzymuje on handicap gry 8 (wartość z tabeli). Wyliczamy średni Hcp gry pary AB: (37 + 8) / 2 = 22,5. Następnie wyliczamy średni HCP gry pary CD. Hcp WHS zawodnika C = 24,1. Grając z żółtych tee otrzymuje on Hcp gry = 25. Hcp WHS zawodnika D = 12,2. Grając z żółtych tee otrzymuje on Hcp gry = 11. Średni HCP gry pary CD wynosi (25 + 11)/ 2 = 18.
Różnica Hcp gry obu par wynosi 22,5 – 18 = 4,5. Obliczamy ¾ z tej różnicy, czyli ¾ x 4,5 = 3,375. Otrzymaną wartość zaokrąglamy do liczby całkowitej, którą w tym przypadku jest liczba 3. Jest to ilość uderzeń handicapowych, które drużyna AB (słabsza) otrzyma od drużyny CD. Czyli na dołkach o stroke indeksie 1, 2 i 3 dryżyna  AB może zagrać o jedno uderzenie więcej od swoich przeciwników CD aby dołek był zremisowany. Na polu ŚKG są to dołki nr 9, 15 i 17.

9. Wartość swojego aktualnego Hcp WHS każdy gracz może sprawdzić po zalogowaniu się na stronę PZG w zakładce „Zawodnicy” http://pzgolf.pl/zawodnicy/. Odpowiadającą handicapowi WHS wartość handicapu gry na polu Śląskiego Klubu Golfowego można sprawdzić w tabeli uderzeń handicapowych na stronie PZG w zakładce „System HCP/Tabele uderzeń HCP” https://pzgolf.pl/system-hcp/tabele-uderzen-hcp-na-poszczegolnych-polach/. Wartości stroke index (SI) dołków, na których zawodnicy oddają/dają sobie uderzenia można sprawdzić na score karcie lub na stronie ŚKG z zakładce „Pole/Scoecard”  http://www.skgolf.pl/index.php?mod=scorecard. Wartości SI umieszczone są również na wszystkich kamiennych tablicach z numerami dołków przy każdym tee na polu. W razie jakichkolwiek problemów z wyliczeniami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z sędzią, który postara się pomóc.

10. W dniu 01 czerwca 2021 na stronie www.skgolf.pl zostaną opublikowane grupy w jakich drużyny będą rozgrywać swoje mecze w fazie eliminacji. Grupy będą składać się z 5 do 8 par. W każdej grupie drużyny grają mecze każdy z każdym. Ilość grup i liczba drużyn w każdej grupie eliminacyjnej zostanie ustalona po zakończeniu zapisów. Również sposób dalszego rozgrywania turnieju zostanie ustalony po zakończeniu zapisów, gdy znana będzie liczba grających drużyn. 

11. Zawodnicy (przeciwnicy) sami umawiają się na mecze. Kolejność rozgrywania meczów w obrębie grupy jest dowolna. Wszystkie mecze w grupie muszą być rozegrane w określonym przedziale czasowym. Limit dni na jedną rundę (czyli rozegranie wszystkich meczów w grupie) zależy od ilości uczestników i będzie podany później.

12. Wynik każdego meczu musi być zgłoszony w recepcji klubu po zakończeniu rundy. Niezgłoszenie wyniku w wyznaczonym czasie może być powodem dyskwalifikacji obu zawodników. W bardzo wyjątkowych, losowych sytuacjach sędzia może wyznaczyć dodatkowy termin na rozegranie meczu.

13. Obowiązek zgłoszenia wyniku spoczywa na zwycięzcy meczu.

14. W razie remisu w grupach eliminacyjnych i semi-finałowych o kolejności miejsc zapewniających awans do dalszej części rozgrywek zadecydują:

- wynik bezpośrednich meczów
- dogrywka metodą „sudden death” jeśli porównanie wyników meczów bezpośrednich nie daje rozstrzygnięcia

15. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygał będzie sędzia główny turnieju Zbigniew Górecki, tel. 601 770 255, email manager@skgolf.pl.

16. Trzy pierwsze miejsca w turnieju nagradzane są pucharami i nagrodami rzeczowymi, które zostaną wręczone zwycięzcom w czasie tradycyjnego, klubowego  spotkania opłatkowego.

17. Mecze rozgrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz The Unitetd States Golf Associaton jak również zgodnie z Regułami Lokalnymi pola.

18. Komitet (sędzia) ma prawo wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie do dnia poprzedzającego ogłoszenie składu grup eliminacyjnych.